Pantosorws a phwer y PANTS (Welsh language paperback)

Best Seller
NSPCC exclusive

£6.99

Quantity

Product
Why buy from NSPCC?

All Pantosorws ddim aros i wisgo pants newydd. Mae Deinodad yn dweud y byddan nhw’n rhoi pwerau arbennig iddo! Ond pan gaiff Pantosorws broblem yn yr ysgol, a fydd ei bants yn rhoi pŵer iddo godi ei lais?

 Mae ‘Pantosaurus and the Power of PANTS’ yn llyfr gwreiddiol i blant gan Rebecca Gerlings a Fhiona Galloway, a ysgrifennwyd yn arbennig ar gyfer yr NSPCC. Mae’r rhifyn Cymraeg estynedig hwn, a addaswyd yn fedrus gan Luned Aaron, yn cynnwys fflapiau defnyddiol gyda’r stori Saesneg ac awgrymiadau ychwanegol ar gyfer cwestiynau i ennyn diddordeb pobl ifanc.

Yn cynnwys lluniau hyfryd o glawr i glawr, mae’r llyfr plant lliwgar a chwareus hwn yn berffaith ar gyfer ei ddarllen gyda phlant iau a byddai’n anrheg ddelfrydol i rieni a theuluoedd. Nid yn unig y bydd y plant wrth eu bodd â Pantosorws a’i stori hwyliog - mae hefyd yn ffordd o ddechrau sgwrs er mwyn helpu i’w cadw’n ddiogel.

Pantosaurus can't wait to wear his new pants. Dinodad says they'll give him special powers! But, when Pantosaurus has a problem at school, will his super pants give him the power to speak up?

Pantosaurus and the Power of PANTS is an original children's book by Rebecca Gerlings and Fhiona Galloway written exclusively for the NSPCC. This extended Welsh language edition, skilfully adapted by Luned Aaron, includes useful flaps with the English story and additional question prompts to engage young minds.

Featuring charming illustrations throughout, this bright and playful children's book is perfect for reading with younger children and would make an ideal gift for parents and families alike. Not only will they love Pantosaurus the dinosaur and his roarsome story - it can also spark conversations to help keep them safe.

 

SKU: FP-PANTSBOOK-03

Everything we do protects children today and prevents abuse tomorrow, to transform society for every childhood.

That’s why we’re here and that’s what drives all of our work. But it’s only possible with your support.

 

All profits and donations will help us fight for every childhood.

 


Free delivery on orders over £40
£3.95 for standard delivery (please allow 5 working days)
£5.95 for next working day delivery. Orders must be placed before 2pm to arrive next working day.

Click here for more information on our delivery, exchange, returns and refunds policies.

£6.99

Quantity